مشکل تولیدکنندگان تخم‌مرغ چیست؟

موضوع تامین نهاده‌های دام و طیور در سال 1391 به چالش جدی واردکنندگان و تولیدکنندگان گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ تبدیل شد تا آنجا که نبود و کمبود این‌ نهاده‌ها موجب شد انواع این فرآورده‌ها بویژه مرغ قیمت‌های استثنایی پیدا کنند. اما آنچه قرار است در اینجا به آن بپردازیم، وضع تولید تخم‌مرغ کشور است.

شرکت پشتیبانی امور دام کجا بود؟
برای بررسی موضوع نهاده‌‌ها باید به سال 1377و دوران حضور محمد سعیدی‌کیا در وزارت جهادکشاورزی بازگردیم. در آن سال وقتی طرح آزادسازی صنعت رخ داد ....

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 5 بازدید