نرخ مرغ باز هم کاهش می یابد.

مشاور مدیرعامل شرکت سهامی پشتیبانی دام گفت: قیمت مرغ به خاطر تدابیر اندیشیده شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت پشتیبانی دام باز هم کاهش می یابد.

مرتضی جوادی مشاور مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام با بیان مطلب بالا گفت: به خاطر تدابیر اندیشیده شده خریدهای ....

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 8 بازدید