ساختار مدیریتی دامپزشکی کشور باید تغییر کند/تحقیق و تفحص در انتظار دامپزشکی کشور

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس گفت:سازمان دامپزشکی کشور دچار رکود و روزمرگی است لذا باید ساختار مدیریتی آن تغییر کند.

علی ایرانپور در گفتگو با خبر نگار اقتصادی آریا اظهار داشت:وقتی مدیری در یک استان 20سال در یک اداره کل دامپزشکی بدون ....

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 5 بازدید