تحقیقات سازمان بازرسی کشور درباره نشانه سازمان دامپزشکی آغاز شد.

سازمان بازرسی کل کشور، بررسی اسناد و مدارک موجود در باره جعل نشانه و زیر پا گذاشتن حق مالکیت معنوی توسط سازمان دامپزشکی کشور را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری آریا، سازمان بازرسی کشور به دنبال شکایت محسن جمالی هنرمند گرافیست از سازمان دامپزشکی در خصوص جعل نشانه طراحی شده این هنرمند به وسیله سازمان دامپزشکی کشور، اقدام میدانی خود را آغاز کرد.

نرم افزار مرغداری مرغانه

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید