1/1 میلیون کنجاله سویا از بندر امام وارد کشور شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان گفت: در نیمه نخست امسال یک میلیون و 100هزار تن کنجاله سویا از طریق بندر امام  خوزستان وارد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران خوزستان ‘ابوالقاسم کوره چینی ‘در گفت و گو با خبرنگار ان افزود: ....

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید