برداشت زودتر از موعد ذرت و سویای امریکا

طبق تحلیل کارشناسان ، برداشت محصول تا هفتۀ اول ماه اکتبر (نیمۀ مهر) به پایان خواهد رسید.

به دلیل نگرانی از بیماریهایی نظیر aflatoxin که به کیفیت محصول آسیب می رساند امسال برداشت دانۀ سویا و ذرت ایالات متحد سریع تر ....

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید