324 میلیارد و 500 میلیون تومان زیان به صنعت مرغ تخم گذار وارد شد!

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار گفت: از فروردین تا پایان مرداد ماه سال جاری، صنعت مرغ تخم گذار متحمل ضرر و زیان 324 میلیارد و 500 میلیون تومانی شده است.

دکتر سید فرزاد طلاکش، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار با بیان این مطلب اظهار داشت: ....

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید