اجرای طرح ملی اصلاح نژاد مرغ بومی

طرح ملی اصلاح نژاد مرغ بومی در مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان با موفقیت اجرا شد.

مجری این طرح گفت: مراحل تحقیق و پژوهش این طرح از سال 67 با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و مرکز پشتیبانی واصلاح نژاد مرغ بومی اصفهان آغاز شد.

نرم افزار مرغداری مرغانه

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 8 بازدید