بالاخره قیمت شیرخام آرام گرفت.

پس از کش وقوس های فراوان میان دولت و تولیدکنندگان برسر قیمت شیرخام ،این دولتمردان بودند که بازی را به نفع تولید کننده تمام کردند و قیمت شیرخام را با بارمیکروبی یک میلیون هرکیلوگرم 770 تومان و نیزبا بارمیکروبی کمتر از 100 هزار به ازای هرکیلوگرم 930 تومان تعیین کردند.

دبیرانجمن صنایع فرآورده های لبنی ،گفت: بالاخره قیمت شیرخام درجلسه امروز ....

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 7 بازدید