بازار شیر تو شیر لبنیات

پس از مخالفت محمدرضا رحیمی با افزایش قیمت شیر خام از 650 تومان شاهد این موضوع بودیم که دامداران در چند مرحله مختلف افزایش قیمت شیر خام را به صورت خودسرانه به کارخانه های لبنیات اعمال کردند.

قیمت شیر خامی که در کارگروه تنظیم بازار که با ریاست محمدرضا رحیمی تشکیل می‌شد 650 تومان اعلام شده بود ....

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 5 بازدید