لبنیات تک نرخی می شود.

مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت: با اعلام قیمت کارشناسی شیر خام از این پس لبنیات تک نرخی می شود.

سعید سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران با بیان این مطلب اظهار داشت: ....

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید