سرمایه گذاری ترکیه در تولید برق از کود طیور

به نقل از روزنامۀ ترکی Daily Hurriat از کود 5 / 2 میلیون جوجه در مزرعۀ Bandirma ترکیه در تولید انرژی برق استفاده خواهد شد.

به منظور تولید انرژی از کود 5 / 2 میلیون جوجه ، در حدود 20 میلیون لیرۀ ترکیه (6 / 8 میلیون یورو) برای ساخت و احداث تأسیساتی در مزرعۀ Bandirma – یکی از ....

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 11 بازدید