کشت ذرت تراریخته، فیلیپین را از واردکننده بزرگ خوراک دام به صادرکننده تبدیل کرد.

معاون سرویس بین المللی گسترش کاربرد زیست فناوری کشاورزی (ISAAA) گفت: کشور فیلیپین با کشت ذرت تراریخته از واردکننده بزرگ خوراک دام به صادر کننده این محصول تبدیل شد.

دکتر رندی هوتئا که به همراه مسوولان مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی فیلیپین و مرکز توسعه دانش این کشور، میزبان ضیافت شامی به افتخار هیات علمی اعزامی مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران و ....

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 8 بازدید