تداوم افزایش قیمت مرغ در روسیه

طبق برآورد آقای Albert Devleyev معاون برنامه ریزی بین المللی توسعۀ مرغداری ، بهای گوشت مرغ در روسیه که امسال تا 30 درصد افزایش داشت ، همچنان روندی رو به گران تر شدن دارد. در وهلۀ اول این امر ناشی از افزایش مصرف گوشت مرغ است. وی اظهار کرد:....

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید